TIC Apače


TIC Apače

TIC APAČE

Prostorska umeščenost območja občine Apače, ki jo krasi mirna in lepa pokrajina, je idealna za preživljanje prostega časa, aktivnega gibanja in dobrega počutja. Prizadevamo si s uspešnim trženjem turistične ponudbe v prvi vrsti povečati prepoznavnost celotnega območja, krepiti sprejemljivost območja za obisk turistov in hkrati gosta prepričati za ponoven obisk.
Na območju delujejo že številna društva, ki med letom prirejajo različne prireditve in s svojimi programi prispevajo k pestremu programu prireditev skozi vse leto. Tako je ena od poglavitnih nalog TIC-a tudi nudenje pomoči pri povezovanju društev in hkrati pomoč le-tem pri organizaciji pomembnejših občinskih prireditev.

Kontaktirajte nas

Naslov TIC Apače

Apače 42b 9253 Apače

Elektronski naslov

info@tic-apace.si

Telefonska številka

+386 31 307 010